Brikkebekkesj

Originele naam: Brood op de Plank
Auteur: Frans Dieteren
Bewerkt door: Ron Kösters
Regisseur:
Genre:
Korte beschrijving:
Gespeeld in de Stadssporthal Sittard door o.a. spelers Toneelclub Euverhaove:
Hilde Coumans, Lily van den Oever, Dely Markgraaf, Ger Schmeits, Renske van den Oever, Steffi Coumans.

Deze voorstelling wordt mede mogelijk gemaakt dankzij subsidie van de gemeente Sittard-Geleen