Skip to main content

Beste lezer,

Mijn naam is Joep Salden, ik ben 17 jaar en woon in Guttecoven. Ik zit nu op 5 vwo
(atheneum) op Trevianum Scholengroep. Ik wil graag uw aandacht vragen voor het
volgende. Komende zomervakantie ga ik met school drie weken op ‘vakantie’ naar India.
Vakantie kun je het niet echt noemen, want we gaan in India ontwikkelingswerk doen.
Uiteindelijk ben ik door middel van een motivatiebrief uit een grote groep gekozen. Dit alles
is in samenwerking met Stichting Xplore en Stichting Global Exploration. In India gaan we
werken aan een betere toekomst voor de mensen die het in India minder hebben dan ons.
Stichting Global Exploration www.globalexploration.nl, is een non-profit organisatie en ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling), en heeft als doel om Nederlandse jongeren en jongeren
uit ontwikkelingslanden met elkaar in contact te brengen. Samen met mijn geselecteerde
Explore-genoten ga ik een actief hulpprogramma opzetten op verschillende scholen in de
sloppenwijken. We gaan veel aan de slag met scholing in India: we gaan educatie geven in
India en we gaan zelfs kleine schoolgebouwtjes uit de grond stampen. We gaan ook aan de
slag met de millenniumdoelen: http://nl.wikipedia.org/wiki/Millenniumdoelstellingen

Mijn reden om hieraan mee te doen is om de mensen in India te helpen. Ik vind het een fijn
gevoel dat ik de wereld een heel klein stukje beter kan maken. Door een nalatige overheid in
India, geeft het mij een goed gevoel dat ik mensen in India educatie kan aanbieden, omdat
dit een van de belangrijkste dingen zijn in een mensenleven. Ook wil ik dit doen voor een
stukje zelfontwikkeling: ‘Hoe is het als je niet alles voorhanden hebt?’. Het lijkt me een ‘once
in a lifetime experience’, en nu ik de kans krijg moet ik deze zeker met twee handen
aangrijpen. Ik wil weten hoe het is om te leven in deze totaal andere wereld, waar niet alles
voor je geregeld wordt en waar er nog een miljard anderen zijn. Natuurlijk zal ik in India gaan
afzien, maar dat heb ik ervoor over.

Natuurlijk komen bij dit soort reizen ook financiële kwesties kijken. Ik zal een eigen bijdrage
moeten leveren aan deze reis, maar ook zal ik voor € 1800,00 sponsorgeld moeten zorgen.
Dit wil ik bij elkaar krijgen door ludieke acties en door bij vriendschappelijke bedrijven langs
te gaan. Het is veel geld, maar uiteindelijk moet het wel lukken.

Mijn vraag aan u is: wilt u een financiële bijdrage leveren? Het komt altijd op een goede
plaats terecht, daar zal ik persoonlijk zorg voor dragen. We kunnen uw geld gebruiken om
bijvoorbeeld schoolboeken aan te schaffen, materialen om kleine schoolgebouwtjes te
bouwen, om ter plaatse dingen voor de bevolking te kopen zoals matrassen, medicatie en
natuurlijk voor een van de simpelste middelen: voedsel. Nu hoor ik u denken: “Wat schiet ik
hiermee op?”. Ten eerste is dit natuurlijk een mooie bedrijfsnaam en een goed geweten. Het
is zo fijn om te weten dat je geld goed uitgegeven wordt. Ten tweede zijn sponsorgelden
aftrekbaar van de belasting. Dit moet u zo zien: oorspronkelijke bedrag waarover belasting
betaald moet worden – sponsorgelden = nieuwe bedrag waarover belasting betaald moet
worden. Ten derde hebben wij sponsorpakketten opgesteld, waar u als bedrijf voordeel aan
kan hebben:
1. Groetkaart: 25,- euro: sponsor ontvangt sponsorkaart.

2. “Club van 100”: 100 euro sponsoring: 1. Full colour boek van ons avontuur. 2.
Groetkaart uit India. 3. Naamsvermelding op de website (vorig jaar 70000 bezoekers)
4. Naamsvermelding in het boek (ongv. 3000 exemplaren)
3. Sponsorpakket A: 500 euro sponsoring: 1. Vijf full colour boeken van ons avontuur. 2.
Groetkaart uit India. 3. Logo op de website van 4 vierkante cm (vorig jaar 70000
bezoekers) 4. Logo in het boek van 4 vierkante cm (ongv. 3000 exemplaren)
4. Sponsorpakket B: 1000 euro sponsoring: 1. Tien full colour boeken van ons avontuur.
2. Groetkaart uit India 3. Uw logo in het boek, op de groetkaart en op de website van
8 vierkante cm (3000 exemplaren) 4. Uitnodiging voor twee personen voor onze
slotmanifestatie.
5. Sponsorpakket C: 5000 euro sponsoring: 1. Vijftig full color boeken van ons avontuur.
2. Groetkaart uit India. 3. Uw logo in het boek, op de groetkaart en op de website (20
vierkante cm) 4. Uitnodiging voor vier personen voor onze slotmanifestatie. 5. Foto
van uw bedrijfsvlag op één van de goede doelen ter plekke 6. Een mediapresentatie
van ons avontuur bij uw bedrijf.
(Natuurlijk zijn allerlei tussenliggende bedragen ook mogelijk, maar dan wordt het
sponsorpakket wel naar beneden afgerond.)

Ik hoop dat u hierop (positief) wilt reageren. Zo ja, dan wil ik best nog wel een keer naar uw
bedrijf komen om dit verder toe te lichten over Explore, Global Exploration en het grote
avontuur wat we deze zomervakantie gaan beleven. Ik ben natuurlijk ook altijd te bereiken.
Mijn emailadres is joep.salden@home.nl en mijn telefoonnummer is 0618589196.

Door uw hulp en sponsoring, helpt u mij deze reis te laten maken en het hulpprogramma uit
te voeren onder het “Explore” intitiatief. Dus indirect helpt u niet alleen mij, maar ook de
kinderen in India.
Bedankt voor uw aandacht.

Met vriendelijke groet,

Joep Salden

Contactgegevens:
Rekeningnummer: 13 50 14 204 t.n.v. Stichting Trevianum
onder vermelding van uw naam, mijn naam Joep Salden en “sponsoring Xplore 2014”.
Bij deze het IBAN-nummer en
de BIC-code van de rekening
van school:
IBAN: NL03 RABO 0135 0142
04
BIC: RABONL2U

Dit ben ik!