Skip to main content

De derde nieuwsbrief voor 2016/2017

Nieuwsbrief 3
Toneelclub Euverhaove
Nieuwsbrief 3
Seizoen 2016-2017
Bedankt ! 1
Nominaties
‘t Muulke en ???
1-2
Vooruitblik
2018
2
Lid worden
nieuwsbrief
2

In dit nummer:

Opgericht in 1978

Bedankt !!

Geweldig!
Het applaus is verstomd, het decor is afgebroken, ie-
dereen gaat genieten van een welverdiende vakantie
na zeven geweldige voorstellingen van “ Mien koffer,
dien koffer “.
Wat hebben wij genoten van deze voorstellingen en uit
de vele reacties ook onze toeschouwers. Wij willen ie-
dereen hartelijk bedanken voor het bezoeken van een
of meerdere voorstellingen (want deze bezoekers wa-
ren er inderdaad, tot wel viermaal !!).
Nominaties ‘t Muulke 2017

Voor de jaarlijkse uitreiking van de provinciale toneelprijzen op het ge-
bied van amateurtoneel zijn twee van onze leden genomineerd. Gedu-
rende het toneelseizoen bezoeken juryleden voorstellingen waarvoor een
aanvraag tot jurering is ingediend bij Toneelhuis LFA. Vanuit een posi-
tief-kritische houding beoordelen deze juryleden de voorstelling
op regie, spel, decor, originaliteit, enthousiasme. Vervolgens nomineert
de jury de meest opvallende spelers en/of voorstelling/initiatief die tij-
dens het seizoen hoge ogen hebben gegooid.
Dit jaar zijn onze leden Paul Heffels (Harry Vermeulen) en Kevin Nobles-
se ( Joost de Jong) genomineerd voor resp. meest opvallende man in
een grote rol en meest opvallende man in een kleine rol.

Lid worden nieuwsbrief/facebook

Is er iemand in uw omgeving die ook graag de nieuwsbrief wil ontvan-
gen? Laat het ons weten en wij zorgen dat hij/zij ook op de hoogte blijft
van de ontwikkelingen binnen onze vereniging.
Aanmelden kan via:
info@toneelclubeuverhaove.nl
bij onze avondkassa
of bij een van de aanwezige (bestuurs) leden
of like onze facebookpagina via www.toneelclubeuverhaove.nl
Pagina 2 Seizoen 2016-2017
In slechte

toneelstukken

vallen goede

acteurs op,

omdat je dan

kan zien wat zij

eraan toevoegen!

Bestuur, regisseuse, spelers en vrijwil-
ligers danken alle bezoekers van onze re-
cente voorstellingen.
Met vriendelijke groet,
Toneelclub Euverhaove

Deze voorstelling is mede mogelijk gemaakt dankzij sub-
sidie van de gemeente Sittard-Geleen .

Op vrijdag 23 juni jl. werden in het Munttheater in Weert de prijzen/Muulkes uitgereikt en jawel:
Toneelclub Euverhaove viel in de prijzen! Kevin Noblesse won ‘t Muulke in de categorie meest op-
vallende man in een kleine rol. Paul Heffels heeft weliswaar geen Muulke gewonnen maar zijn no-
minatie mag er zeker zijn! Van harte gefeliciteerd Kevin en Paul!

1978—2018

1 januari 2018 is het veertig jaar geleden dat Toneelclub Euverhaove is opgericht door een stel en-
thousiaste wijkbewoners.
Inmiddels hebben vele toneelliefhebbers de weg naar Euverhaove gevonden, beter gezegd: wij mo-
gen rekenen op een groot aantal vaste bezoekers die elk jaar trouw onze voorstellingen bijwonen.
In 2008 is het idee ontstaan, om onze generale repetitie te koppelen aan een avond voor onze seni-
oren (65+). Deze vindt plaats op de woensdag voor de première. Gestart met 34 bezoekers is deze
avond inmiddels uitgegroeid tot een uitverkochte voorstelling in 2017!
Jaarlijks organiseert de LFA (Limburgse Federatie voor Amateurtoneel) de uitreiking van provinciale
toneelprijzen op het gebied van amateurtoneel dat plaatsvindt door een deskundige jury. Sinds
2012 hebben wij zes genomineerden gehad. Dit is een duidelijk teken van de kwaliteiten die binnen
onze vereniging aanwezig zijn.
Onze jubileumvoorstelling in 2018 blijft nog even geheim, maar dat het weer een geweldige voor-
stelling wordt mag duidelijk zijn. Houdt u onze website en nieuwsbrief in de gaten.