Skip to main content

De derde nieuwsbrief voor 2017/2018

In een woord GEWEL-
DIG!! Het is alweer een
hele tijd geleden dat wij
en de vele toeschou-
wers hebben mogen
genieten van onze ge-
weldige jubileumvoor-
stelling. De reserverin-
gen vlogen de deur uit
en in een mum van tijd
waren alle voorstellin-
gen uitverkocht. Super
maar tegelijk ook jam-
mer voor de mensen
die onze voorstellingen
alsnog hadden willen
bezoeken. Wij hopen
dat de mensen hiervoor
begrip kunnen opbren-
gen en zullen voor onze
volgende productie
gaan bekijken hoe wij
hiermee kunnen om-
gaan. Tijdens onze laat-
ste voorstelling, de ma-
tineevoorstelling die al-
leen voor genodigden
(o.a. oud-leden/
regisseurs/bestuur/
decorbouwers etc.) was
georganiseerd, waren
ook aanwezig: onze Bur-
gemeester Dhr. Sjra Cox
met echtgenote, Dhr.
Jos Bessems (voorzitter
Lfa) met echtgenote en
het bestuur van de
stichting Oktoberfees-
ten. Onze burgemeester
feliciteerde ons en reikte
een mooie oorkonde uit
namens de gemeente
Sittard-Geleen.

Jos Bessems
bracht namens de Lfa
de felicitaties en de-
coreerde Marian met
het gouden insigne
voor haar 40-jarig
lidmaatschap.

Jubileumvoorstelling:

“ Eine trouwrènk maag neit pitsje “

Toneelclub Euverhaove
Nieuwsbrief 3
Seizoen 2017-2018
Jubileumvoorstelling 1
Reacties 1
AVG-wetgeving 2
Nominatie ‘t Muulke
2018
2
Lid worden nieuws-
brief
2

In dit nummer:
Opgericht in 1978

Tot grote verrassing van onze hele vereniging en de aanwezigen overhandigde het bestuur van de
Stichting Oktoberfeesten Sit-tard ons een mooie cheque. De
stichting draagt de cultuur een warm hart toe en is van mening
dat Toneelclub Euverhaove de vele toeschouwers gezellige
ontspannen toneelavonden be-zorgd en hen de spiegel van het
leven voorhoudt. Iets wat de mens af en toe nodig heeft om
uit de dagelijkse sleur te ko-men.

Wij willen het bestuur van de Stichting Oktoberfeesten Sittard
nogmaals hartelijk danken voor deze mooie gift!

Lid worden nieuwsbrief/facebook

Is er iemand in uw omgeving die ook graag de nieuwsbrief wil ontvangen? Laat het ons weten en wij
zorgen dat hij/zij ook op de hoogte blijft van de ontwikkelingen binnen onze vereniging. Door zich
aan te melden gaat hij/zij akkoord met onze privacyverklaring. Wil iemand geen gebruik meer maken
van onze nieuwsbrief en deze stopzetten, dan is een mail sturen naar info@toneelclubeuverhaove.nl
voldoende.
Aanmelden kan via:
info@toneelclubeuverhaove.nl
of like onze facebookpagina via www.toneelclubeuverhaove.nl
Pagina 2 Seizoen 2017-2018

Bestuur, regisseuse,
spelers en vrijwilligers bedanken iedereen voor de aanwezig-
heid bij een of meerdere van onze recente voorstellingen!
Met vriendelijke groet,
Toneelclub Euverhaove
AVG-Wetgeving

Vanaf 25 mei jl. is de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) van toepassing. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor onze to-
neelclub. Door deze nieuwe privacywetgeving mogen wij jouw gege-
vens in veel gevallen niet zonder jouw toestemming bewaren en ge-
bruiken. De gegevens bestaan uit jou emailadres en naam. Deze gegevens worden door ons gebruikt
om je op de hoogte te brengen van onze activiteiten en nieuwe uitvoeringen door middel van een
nieuwsbrief.
Via deze nieuwsbrief vragen wij jouw toestemming voor het behoud en het gebruik van jouw gege-
vens. Belangrijk: wanneer je niet meer wilt dat wij jou emailadres en naam behouden en gebruiken
voor onze nieuwsbrieven, verzoeken wij jou om dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken via
info@toneelclubeuverhaove.nl .

In onze privacyverklaring (zie onze website http://www.toneelclubeuverhaove.nl/)
leggen we uit welke gegevens we verzamelen en hoe we deze gebruiken.

Wederom nominatie ‘t Muulke 2018 van het Lfa
Wederom heeft Toneelclub Euverhaove een nominatie in de wacht gesleept voor ‘t Muulke. Waren
het voorgaande jaren persoonlijke nominaties, dit jaar was de nominatie voor de Meest opvallende
Vormgeving! Chapeau voor de hele vereniging waarbij een speciaal woord
van dank mag gaan naar Lowie Erkens van de decorploeg die zijn hele ziel en
zaligheid in de decors legt.
De nominatietekst van de jury:
Wat een goede ingeving! Om in het jubileumjaar, het jaar waarin Euverhaove
40 jaar bestaat, qua vormgeving terug te gaan naar het oprichtingsjaar, het
jaar 1978. Er is duidelijk de keuze gemaakt voor authenticiteit, geen bezoek-
jes aan de feestwinkel maar ‘echte’ kleding uit die oh zo herkenbare zeventi-
ger jaren. Wat vooral goed is, is dat aan werkelijk alle details gedacht is. Zo-
wel decor, als rekwisieten, als kostuum, als grime, alles ademt 1978. Verder
draagt de vormgeving van de kostuums zorgvuldig bij aan de dramaturgie;
het publiek kan helder zien of we een uur of een dag verder zijn in het ver-
haal. Er was veel herkenning en dat zorgde voor veel reacties uit de zaal,
puur door opkomst van een personage in alweer zo’n herkenbare outfit. Cha-
peau!