Skip to main content

De derde nieuwsbrief voor 2019

Het is alweer een tijd geleden dat wij samen met
jullie hebben mogen genieten van onze geweldi-
ge voorstelling “ De Bolero “. Een uitvoering die
heeft gezorgd dat vrijwel alle voorstellingen wa-
ren uitverkocht. Een teken dat onze Toneelclub
tot ver buiten Sittard bekend en geliefd is, getui-
ge het grote aantal bezoekers.
Toneelclub Euverhaove wil alle toeschouwers en
sponsoren bedanken voor het bezoek en de
steun die wij hebben mogen ontvangen!

Noteer alvast in uw
agenda:
Speeldatums 2020:

15 april 2020
(senioren)

17 april 2020
(première)

18,19,24,25 en 26
april 2020
Toneelclub Euverhaove Nieuwsbrief 3
Seizoen 2018-2019
Herinnering
De Bolero
1
Speeldatums 2020 1
‘t Muulke 2019 1
Regisseuse
2019/2020
1

In dit nummer:

Opgericht in 1978

Nominaties ‘t Muulke 2019
Door het feit dat de laatste jaren meer zomervoorstellingen worden gespeeld en het Lfa ook deze
voorstellingen wil meenemen in het evaluatieproces voor ‘t Muulke, is door de Lfa besloten om de
Aovend van ‘t Muulke 2019 te verschuiven naar vrijdag 20 september a.s. in het Munttheater in
Weert. Dit betekent dat er dus meerdere jureringen plaatsvinden waardoor de nominaties ook op een
later tijdstip bekend worden gemaakt. Voor dit jaar is dat op donderdag 29 augustus 2019.
Wij hopen, net als voorgaande jaren dat er weer een of meer nominaties voor ons zullen zijn. Dat zou
geweldig zijn!
Iedereen een heel fijne vakantie gewenst. Relax en kom weer
uitgerust en gezond terug!
De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn
inmiddels alweer gestart (welk stuk, welke regis-
seur, wie speelt ermee etc.). Nicole Schurgers,
voor velen geen onbekende zal voor het komend
seizoen weer onze regisseuse zijn. In augustus
a.s. wordt gestart met de eerste repetities. De
keuze van de nieuwe productie beloofd in ieder
geval weer veel goeds. Hierover in een volgende
nieuwsbrief meer.
Inmiddels zijn ook alweer diverse leden (spelers
en crew) druk bezig met de naderende Zittesje
Revuu die in het najaar van 2019 zal worden ge-
speeld in de Stadsschouwburg van Sittard. Wij
wensen alle spelers, regisseuse en crew heel
veel succes toe!