Skip to main content

De eerste nieuwsbrief seizoen 2019-2020

Na een welverdiende vakantie is Toneelclub Euver-
haove weer gestart met de voorbereidingen voor
het nieuwe seizoen. Diverse leden en regisseuse
Nicole Schurgers hadden eerst nog een ander hu-
zarenstuk te doen, n.l. De Zittesje Revuu met
“Hoog Bezuik”. Dit leverde een overweldigend suc-
ces en super recensie op. Zowel Nicole als onze
deelnemende leden, van harte gefeliciteerd met
deze geweldige prestatie, chapeau!!
Noteer alvast in uw
agenda:

Speeldatums 2020:
15 april 2020
(senioren)
17 april 2020
(première)
18,19
(matinee),24,25 en
26 april 2020.

Toneelclub Euverhaove Nieuwsbrief 1
Seizoen 2019-2020
Nieuwe Productie
2020
1
Speeldatums 2020 1
‘t Muulke 2019 1
Regisseuse
2019/2020
2
Lid worden nieuws-
brief
2
Kerstgroet 2
Jubilaris 2
In dit nummer:

Opgericht in 1978

Hoofdprijs voor leden
Toneelclub Euverhaove!

Afgelopen seizoen zijn twee van onze leden n.l. Petra Erkens en Marian Schulpen ( de gezusters Kip)
genomineerd voor ‘t Muulke 2019 van de Lfa in de categorie “ Meest opvallende vrouw(en) in een
kleine rol “. Tijdens de uitreiking van de Muulkes in het Munttheater in Weert op 20 september j.l.
hebben deze twee leden hun nominatie meer dan waargemaakt en hebben zij ‘t Muulke 2019 in de
wacht gesleept! Een geweldige prestatie en opsteker voor hun beiden maar zeker ook voor de hele
vereniging. Weer een teken dat onze vereniging blaakt van enthousiasme, plezier en kwaliteit!
La Cucaracha,
de naam van onze nieuwe productie is een klucht
van Maurice van Dinther naar de originele titel
“Let op je koffer”.
Drie zussen, Annemiek, Elsbeth en Sofie gaan sa-
men op vakantie naar Mexico. Annemiek, net ge-
scheiden en emotioneel nog een wrak, moet opge-
beurd worden, vinden de andere 2 zusjes. Dit is
het begin van verstoppartijen, deuren open en
dicht. En heel veel verwarringen en actie op het
toneel.
Wilt u kaartjes reserveren, ga naar onze website
www.toneelclubeuverhaove.nl .
Wij zien u graag bij een van onze voorstellingen!

Lid worden nieuwsbrief

Is er iemand in uw omgeving die ook graag de nieuwsbrief wil ont-
vangen? Laat het ons weten en wij zorgen dat hij/zij ook op de
hoogte blijft van de ontwikkelingen binnen onze vereniging. Door
zich aan te melden gaat hij/ zij akkoord met onze privacyverklaring.
Wil iemand geen gebruik meer maken van onze nieuwsbrief en deze
stopzetten, dan is een mail sturen naar in-
fo@toneelclubeuverhaove.nl voldoende.
Aan/afmelden kan via:
□ info@toneelclubeuverhaove.nl
□ of like onze facebookpagina via www.toneelclubeuverhaove.nl

Zie ook onze privacyverklaring op onze website

Homepage

Er bestaan geen
kleine rollen,
alleen
kleine acteurs
Bestuur, regisseuse, spelers en vrijwilligers
wensen iedereen:
Heel fijne feestdagen en een gezond en
voorspoedig 2020 toe!
Tot ziens bij een van onze komende
voorstellingen.

Met vriendelijke groet,
Toneelclub Euverhaove

Jubilaris 2020

In 2020 is het 40 jaar geleden dat
Hilde Coumans– Geers
lid werd van onze Toneelclub.
“Hilde”:

Ik was 16 jaar toen mijn vader me meenam naar
de voorstelling: ” Het begon in een gracht “,
daarna ben ik niet meer weggegaan bij ons club-
ke. Met heel veel plezier ga ik nog steeds naar de
repetities, de voorstellingen in Oos Kaar zijn elk
jaar weer een hoogtepunt voor ons. Het samen
iets op de planken brengen met enthousiaste
mensen voor een leuk publiek geeft heel veel vol-
doening. Naarmate de jaren verstrijken word je
ook vrienden van elkaar en we
delen lief en leed samen, ook
daar halen we steeds weer
veel inspiratie uit, vooral veel
lachen, dat is ons motto !!!!

Regisseuse 2019-2020
Nicole Schurgers– Op den Kamp

Onze regisseuse voor het komend seizoen is
voor velen een “oude” bekende. Zij heeft haar
sporen al ruim verdiend door deelname/regie
aan de vele theatervoorstellingen voor een
groot aantal verenigingen. Een theaterdier in
hart en nieren!
Recentelijk heeft zij nog grote successen be-
haald met de regie van de driejaarlijkse Zittisje
Revuu. Een spektakel van de bovenste plank
waar haar enthousiasme, ervaring en humor
goed zicht en hoorbaar was.
Nicole, heel veel succes met de nieuwe produc-
tie!