Skip to main content

De eerste nieuwsbrief voor 2016/2017

2016 is alweer bijna
voorbij. Iedereen is
druk in de weer om
zijn/haar woning in
kerstsferen te brengen
en gaat samen met
familie genieten van de
mooie feestdagen die
voor de deur staan.
Toneelclub Euverhaove
heeft niet stil gezeten
de afgelopen periode.
Na de succesvolle
voorstellingen afgelo-
pen voorjaar van
“Twelf A”, is onze lees-
commissie weer op
zoek gegaan naar een
geschikt toneelstuk-
voor 2017.
Mien koffer, dien
koffer, is de naam van
onze nieuwe productie.
Een komedie/klucht
gebaseerd op het ver-
haal “Funny Money”
van Ray Cooney en
bewerkt door Jon van
Eerd met de titel “Tel
uit je winst”.
Een brave kantoorbe-
diende komt op een
dag thuis met een ver-
keerd koffertje. I.p.v.
zijn boterhammen en
een appel, zit er een
enorm bedrag aan geld
in. Deze ontdekking
zorgt voor een dolle
avond vol persoons-
verwisselingen en on-
verwachte wendingen.

De voorstellingen gaan
plaatsvinden op:
10 mei (senioren),
12,13,14,19,20 en 21
mei 2017.
Alle voorstellingen
worden gespeeld in
Zalencentrum Oost
Kaar in Sittard.

Onze nieuwe productie:

“ Mien koffer, dien koffer “
Nieuwe regisseuse 2016-2017,
Marlies Harings- Damoiseaux
Toneelclub Euverhaove
Nieuwsbrief 1
Seizoen 2016-2017
Nieuwe productie
2017
1
Nieuwe regisseur
1-2
Lid worden nieuws-
brief
2
Leden Toneelclub
Euverhaove in
Zittesje Revue
2
Kerstgroet 2

In dit nummer:

Opgericht in 1978
Hallo, ik ben Marlies Harings-Damoiseaux.
Mijn hele leven heb ik als passie toneelspelen en alles wat hierbij komt kijken. Jaren speel ik in het
geliefde “Pesthuys” te Maastricht. Tijdens mijn werkzaamheden als secretaresse bij een zorginstelling,
begonnen kriebels naar boven te komen, om, als de mogelijkheid zich voordeed, eerder te stoppen
met het secretaressewerk en me naast het spelen ook te storten op de regiekant. Met veel enthousi-
asme ben ik begonnen aan de eenjarige oriëntatieopleiding regie en de middenkaderopleiding regie.
Daarna wist ik het zeker: als het kan, (want werken, de opleiding volgen en regisseren, vond ik toch
iets teveel van het goede): stoppen met werken en aan mijn nieuwe werk/hobby beginnen. In de
loop van de jaren ontdekte ik, door Marnix Mulder, een bijzondere acteertechniek en wel: de “Meisner
Acteertechniek” van Herman Bolten.
vervolg zie pag. 2

Elke drie jaar wordt in
Sittard de alom beken-
de Zittesje Revue ge-
speeld. Afgelopen no-
vember was het weer
zover. Na maandenlang
repeteren door een
groot aantal vrijwilli-
gers onder leiding van
regisseuse Nicole
Schurgers zijn gedu-
rende negen voorstel-
lingen de productie
“ Oppe Tied “ ge-
speeld voor ruim 6000
toeschouwers.
De recensies en reac-
ties van de toeschou-
wers waren lovend!
Ook toneelclub Euver-
haove heeft een be-
langrijke bijdrage gele-
verd aan deze revue.
De volgende leden
hebben meegespeeld
of achter de schermen
werkzaamheden ver-
richt:
Petra Erkens, Lowie
Erkens, Sharon Er-
kens, Hilde Coumans,
Jan Gruisen, Marian
Schulpen, Anouk Back-
haus, Kevin Noblesse,
Marjan L’Espoir .
Iedereen nogmaals
van harte gefeliciteerd
met dit succes en deze
ervaring, chapeau!

Bron foto’s: Roelfotografie

Leden Toneelclub Euverhaove speelden mee bij de
Zittesje Revue!
Lid worden nieuwsbrief

Is er iemand in uw omgeving die ook graag de nieuwsbrief wil ontvangen?
Laat het ons weten en wij zorgen dat hij/zij ook op de hoogte blijft van de
ontwikkelingen binnen onze vereniging.
Aanmelden kan via:
info@toneelclubeuverhaove.nl
P a g i n a 2 S e i z o e n 2 0 1 6-2017
“ Een kunstenaar mag
geen geheimen heb-
ben.
Op het toneel moet je
in staat zijn om elke
emotie op de toe-
schouwers over te
brengen “
Bestuur, regisseur, spelers
en vrijwilligers wensen
iedereen:
Heel fijne feestdagen
en een gezond en voor-
spoedig 2017 toe!
Met vriendelijke groet,
Toneelclub Euverhaove

Bij Marnix heb ik enkele jaren terug ook nog een regiecursus gevolgd. In 2015 heb ik de stap ge-
waagd en me aangemeld bij de “Academie voor Woord en Gebaar”. Daar tuf ik momenteel iedere vrij-
dag met veel plezier naar toe. Wat mij zo aantrekt aan het regisseren is veel en divers. Ik probeer
enkele dingen op een rijtje te zetten. Het concept dat ik in mijn hoofd heb, overbrengen naar de
groep. Het creëren van diverse personages. Het plezier behouden in de groep. Het zoeken naar hu-
mor in een stuk; maar hen ook stof tot nadenken meegeven. Zeer belangrijk vind ik het om saamho-
righeid te kweken in een repetitieproces.
Na jaren regisseren bij diverse clubs ben ik nu terechtgekomen bij Euverhaove. Een heerlijke groep
spelers die vol overgave meewerken aan de nieuwe productie. Met veel plezier zijn we eerst begon-
nen met oefeningen. Nu gaan we samen voluit voor de nieuwe productie.
Tot slot: ik vind het fijn u allemaal te ontmoeten bij de eerstvolgende voorstelling van het heerlijke
clubje Euverhaove.