Skip to main content

De eerste nieuwsbrief voor 2018/2019

Een geweldig jubile-
umjaar ligt alweer bij-
na achter ons. Zolang
naar uitgekeken en zo
weer voorbij. Alle le-
den/vrijwilligers en
regisseuse hebben
mogen genieten van
geweldige voorstellin-
gen met een uitzinnig
publiek.
Na een heerlijke lange
zomer, heeft Toneel-
club Euverhaove de
draad weer opgepakt
en is de leescommissie
op zoek gegaan naar
een geschikt toneel-
stuk voor 2019.
De Bolero is de
naam van onze nieuwe
productie. Een klucht
in drie bedrijven van
Franck van Erven uit
2006.
“ Een populaire sport-
journalist, voor de zo-
veelste keer zonder
vrouw leeft in een gro-
te puinhoop. Het plot-
selinge bezoek van de
Belastingdienst in ver-
band met zijn laatste
aangifte bezorgd hem
grote problemen. Hoe
kan hij een geloof-
waardige situatie
schetsen die klopt met
zijn aangifte? “
De voorstellingen wor-
den begin april 2019
gespeeld.
Exacte datums volgen
z.s.m.

Alle voorstellingen
worden gespeeld in
Zalencentrum Oos
Kaar in Sittard.

Onze nieuwe productie:

“ De Bolero “

Een klucht in drie bedrijven,

geschreven door Franck van Erven
Regisseuse 2018-2019,
Marlies Harings- Damoiseaux

Voor het seizoen 2018-2019 mogen wij u wederom Marlies Harings-Damoiseaux voorstellen. Geen
onbekende voor Toneelclub Euverhaove en de vele bezoekers. Marlies heeft ook in het seizoen 2016-
2017 bij ons de regie vervuld.
Haar hele leven heeft zij als passie toneelspelen en alles wat hierbij komt kijken. Zij speelt zelf al
jaren in het geliefde “Pesthuys” te Maastricht. Tijdens haar werkzaamheden als secretaresse bij een
zorginstelling, begonnen kriebels naar boven te komen, om, als de mogelijkheid zich voordeed,
eerder te stoppen met het secretaressewerk en zich naast het spelen ook te storten op de regiekant.
Wat haar aantrekt in het regisseren is veel en divers. Het concept dat zij in haar hoofd heeft,
overbrengen naar de groep. Het creëren van diverse personages. Een zeer belangrijk aspect is het
plezier behouden in de groep. Het zoeken naar humor in een stuk; maar de spelers ook stof tot
nadenken meegeven. Saamhorigheid in een groep kweken tijdens een repetitieproces is iets dat zij
nastreeft.
Toneelclub Euverhaove
Nieuwsbrief 1
Seizoen 2018-2019
Nieuwe productie
2019
1
Regisseuse 2018-
2019
1
Lid worden nieuws-
brief
2
Waarom is acteren
eigenlijk leuk?
2
Kerstgroet 2

In dit nummer:

Opgericht in 1978

Lid worden nieuwsbrief

Is er iemand in uw omgeving die ook graag de nieuwsbrief wil ontvangen?
Laat het ons weten en wij zorgen dat hij/zij ook op de hoogte blijft van de
ontwikkelingen binnen onze vereniging. Door zich aan te melden gaat hij/
zij akkoord met onze privacyverklaring. Wil iemand geen gebruik meer
maken van onze nieuwsbrief en deze stopzetten, dan is een mail sturen
naar info@toneelclubeuverhaove.nl voldoende.
Aan/afmelden kan via:
info@toneelclubeuverhaove.nl
of like onze facebookpagina via www.toneelclubeuverhaove.nl
Zie ook onze privacyverklaring op onze website

Homepage

Pagina 2 Seizoen 2018-2019
“ Een kunstenaar
mag geen
geheimen hebben.
Op het toneel
moet je in staat
zijn
om elke emotie op
de toeschouwers
over te brengen “
Bestuur, regisseuse, spelers en vrijwilligers
wensen iedereen:
Heel fijne feestdagen en een gezond en
voorspoedig 2019 toe!
Tot ziens bij een van onze komende voor-
stellingen.
Met vriendelijke groet,
Toneelclub Euverhaove

Waarom is acteren eigenlijk leuk?

Tsja, wat is er leuk aan? Ik vraag me dat soms ook wel eens af, vooral als ik mijn teksten zit te leren
– want eerlijk toegegeven – dat vind ikzelf niet het leukste gedeelte van het vak. Maar het is wel es-
sentieel, en hoort erbij, dus doe ik het gedwee.
Ik hou van het vertellen van verhalen, om mensen te laten lachen, of aan het denken te zetten, of
gewoon omdat het een mooi verhaal is wat ik graag wil delen. Het beleven van binnenuit, het vertel-
len van het verhaal door er volledig in te zitten, uit te beelden, in te leven in de personages die het
verhaal vormen.
Als acteur vul je de rol in zoals deze door jou, de regisseur en natuurlijk de schrijver wordt vormge-
geven. Het is het overbrengen van de emoties die acteurs in het verhaal ervaren. Het overbrengen
van die emoties naar het publiek zodat zij voelen wat de acteurs voelen. Het vertellen van een ver-
haal.
Als je als acteur de connectie kunt maken naar je publiek, kun je het verhaal goed vertellen. Wanneer
je meeleeft met de personages, wordt je in het verhaal gezogen. Je herkent het vast zelf wel. Dat je
zo in het verhaal opgegaan bent, dat je de tijd vergeten bent en helemaal bent opgenomen in de be-
levenissen, de humor, de spanning van een verhaal.
Het maken van deze connectie, tussen jouzelf als acteur en de zaal met al haar publiek. Dát is wat
acteren zo leuk maakt!