Skip to main content

De tweede nieuwsbrief seizoen 2019-2020

Alle voorstellingen
worden gespeeld in
zalencentrum Oos
Kaar, Geldersestraat
41, 6136 AS Sittard
Speeldatums:

15 april (senioren,
aanvang 19:00) ,
19 april (matinee,
aanvang 15:00),
17,18, 24,25 en 26
april 2020 (aanvang
20:00)

Toneelclub Euverhaove Nieuwsbrief 2
Seizoen 2019-2020
Nieuwe Productie 2020 1
Speeldatums 2020 1
Seniorenvoorstelling 1
Spelers 2
Lid worden nieuwsbrief 2
Wat is toneel? 2
Verborgen Talenten
(Marcel Herfs en Paul
Heffels)
3
In dit nummer:

Opgericht in 1978

Seniorenvoorstelling
(Helaas al uitverkocht!!!)

Bij de seniorenvoorstelling kan het zijn dat wij om uw legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of identi-
teitskaart) vragen ter controle van de leeftijd (65+). Hiermee kunt u een toegangsbewijs ontvangen
tegen de gereduceerde prijs van € 6,50 incl. een consumptie. Bezoekers die de leeftijd van 65 jaar
nog niet hebben bereikt verzoeken wij om een van onze andere voorstellingen te bezoeken. Wij ho-
pen dat u hiervoor begrip heeft.
La Cucaracha,
de naam van onze nieuwe productie is een klucht
van Maurice van Dinther naar de originele titel
“Let op je koffer”.

Drie paar handen op één buik kun je de zussen So-
phie Annemiek en Elsbeth zeker niet noemen. Of
het een goed idee is om gedrieën naar Mexico op
vakantie te gaan is maar de vraag. Drie totaal ver-
schillende karakters op één kamer gepropt kan
maar één ding betekenen; trammelant. En wat zit
daar toch in die enorme hutkoffer die Sophie de
halve wereld over gesleept heeft. Als de inhoud de
drie zussen maar niet in een, van kakkerlakken
vergeven Mexicaanse vrouwengevangenis doet be-
landen. Bijkomen was de bedoeling. Bijkomen van
een heel jaar stress, maar of dat gaat lukken met
de bronstige hoteleigenaar Pablo, een piccolo die
zo The “valse” Voice of Mexico kan winnen, een
aartsluie ober en een door communicatieproblemen
doorgedraaid kamermeisje mag je gerust betwijfe-
len. Als klap op de vuurpijl heb je dan ook nog die
vreselijke Odette, zo’n type dat met een drinkglas
tegen de muur gesprekken afluistert. Nou dan
weet je het wel. Nee, op adem komen de dames
zeker niet. We kunnen niet garanderen dat u dat
tijdens de voorstelling wél kunt maar als u dat risi-
co durft te nemen laat u dan onderdompelen in
zwoele, gevaarlijke Mexicaanse sferen.

Lid worden nieuwsbrief
Is er iemand in uw omgeving die ook graag de
nieuwsbrief wil ontvangen? Laat het ons weten
en wij zorgen dat hij/zij ook op de hoogte blijft
van de ontwikkelingen binnen onze vereniging.
Door zich aan te melden gaat hij/ zij akkoord
met onze privacyverklaring. Wil iemand geen
gebruik meer maken van onze nieuwsbrief en
deze stopzetten, dan is een mail sturen naar
info@toneelclubeuverhaove.nl voldoende.
Aan/afmelden kan via:
□ info@toneelclubeuverhaove.nl
□ of like onze facebookpagina via
www.toneelclubeuverhaove.nl
Zie ook onze privacyverklaring op onze
website http://
www.toneelclubeuverhaove.nl/
De voorstelling is mede
mogelijk gemaakt dankzij
een subsidie van de ge-
meente Sittard-Geleen.
Toneel, wat is dat eigenlijk?

“Je zit in een theater of gewoon ergens in de
zaal van een dorpscafé rustig te wachten op de
dingen die komen gaan. Het doek is nog dicht
en langzaam stroomt het publiek binnen. Dan
wordt het zaallicht getemperd en het geroeze-
moes verstomt.
Wat er dan precies met je gebeurt kun je niet
zo een twee drie verklaren maar de decor-
stukken op het podium brengen je in een we-
reld die al meteen vanaf het begin je fantasie
prikkelt en je op plaatsen brengt die normaal
alleen in dromen bestaan.
Dan verschijnen de spelers ten tonele. Wat ze
eigenlijk doen is niets anders dan een spel op-
voeren waarin ze een handeling nabootsen om
een bepaalde sfeer te scheppen. Zoals Aristo-
teles al zei: “Toneelspelen is het nabootsen
van een handeling en niet de handeling zelf”.
Maar toch, als de spelers zich helemaal in hun
rol inleven en met hart en ziel, vol overgave
het karakter van de persoon die ze uitbeelden
op de planken zetten, lijkt het net echt en
wordt het als het ware de handeling zelf.
Of er nu een komedie, een klucht, een volks-
spel of een dramatisch stuk opgevoerd wordt.
Als je na afloop even tot het besef moet komen
dat het geen werkelijkheid is maar slechts een
spel, dan is het de spelers gelukt om je even in
die andere wereld te brengen.
En dat is toneel”.
Bestuur, regisseuse, spelers en vrijwilligers
wensen iedereen:
Veel plezier bij een van onze voorstellin-
gen!

Elsbeth
Pjotr

Annemiek

Piccolo

Schoon-
maakster

Odette

Pablo
Sofie
Ober

Regisseuse:
Nicole
Schurgers

Tweetal leden Toneelclub Euverhaove tonen buiten hun acteertalent nog een
extra talent!

Marcel Herfs (Auteur)

Op 12-01-2020 heeft op Vakantiepark Europarcs
Resort Limburg (Hommelheide in Susteren) de
boekpresentatie plaatsgevonden van
“ Afslag Susteren “
een thriller geschreven door ons lid Marcel Herfs.
Buiten zijn geweldig acteertalent heeft Marcel zelf
nog een talent ontdekt, n.l. het schrijven van boe-
ken.
In het fictieve dorp Dillen bestiert Johan Smeets
een melkveebedrijf. Financiële moeilijkheden
dwingen hem tot gevaarlijke keuzes. Hij begeeft
zich in een milieu waar andere regels gelden dan
in het zo “idyllische” boerenleven. De gevolgen
van deze keuzes zijn rampzalig. De rampspoed
treft niet alleen Johan, maar meerdere dorpsge-
noten worden meegezogen in een poel van ge-
weld.
Wilt u het boek graag in uw bezit krijgen, u kunt
hiervoor terecht bij alle boekhandels in Nederland
en België en o.a. bij Bol.com.
Paul Heffels (Auteur)

Onze collega Paul Heffels heeft naast
het toneelspelen nog meer hobby’s.
Paul is ook columnist en schrijft sinds
juni 2013 een wekelijkse column “ Oet-
gesjtreke “ op de regiopagina van Dag-
blad De Limburger/Limburgs Dagblad.
Daarin laat hij zijn licht schijnen op
gebeurtenissen in zijn regio. Met als
belangrijkste wapen humor! De column
Oetgesjtreke verschijnt elke woensdag
in het weekblad VIA, editie Sittard-
Geleen van Dagblad De Limburger/
Limburgs Dagblad. Hij hoopt dat de
lezers zich in zijn columns zullen her-
kennen en dat deze voor een glimlach
(„en wie weet, wellicht ook een stukje
ergernis”) zullen zorgen. Als ze de le-
zers maar even aan het denken zetten.
Al is het maar drie tellen, dan is hij al
tevreden.
Paul heeft deze columns verzamelt in
een aantal boekwerken die voor ieder-
een verkrijgbaar zijn bij Paul via
paul.heffels@hotmail.com , Boekhan-
del Krings in Sittard of bestel het
rechtstreeks op de website
mgl.mijnbestseller.nl/paulheffels .
De boeken van zowel Paul als Marcel zijn ook verkrijgbaar tijdens onze voor-
stellingen achter in de zaal.