Skip to main content

De tweede nieuwsbrief voor 2016/2017

De december feestda-
gen, Carnaval en Sint
Joep zijn alweer voor-
bij. Voor ons breken er
weer drukke maar ge-
zellige tijden aan bij de
voorbereidingen van
onze nieuwe voorstel-
lingen van “Mien kof-
fer, dien koffer”.

Mien koffer, dien
koffer, is de naam
van onze nieuwe pro-
ductie die is geschre-
ven door Ray Cooney
naar de originele titel
Funny Money. Deze is
bewerkt door Jon van
Eerd met de titel “Tel
uit je winst”.

Wat doe je als je i.p.v.
je vertrouwde agenda
en je eigenhandig ge-
smeerde boterhamme-
tjes € 2.755.000,– in
je akten koffer aan-
treft? Naar de politie of
met vrouwlief naar
zee, strand en wuiven-
de palmbomen.
Onze Harry weet het
wel, Rio natuurlijk!!!!
Maar wederhelft Carla
sputtert hevig tegen.
Zij wil helemaal niet
weg en al helemaal
niet met een man die
op het verkeerde pad
beland is. Als recher-
cheur van Maanen ten
tonele verschijnt, lijkt
het doek voor Harry al
te vallen. Zijn Betty en
Joost, de goede vrien-
den die ter ere van
Harry’s verjaardag ko-
men eten, misschien
de redding. Ze zijn na
Carla’s ontboezeming
wel medeplichtig.
Als er nog een politie-
ambtenaar met een
wel heel vreemd ver-
haal op de proppen
komt zijn de vrienden
genoodzaakt als kame-
leons van personage te
veranderen, om hun
hachje te redden. De
bemoeienissen van de
inderhaast opgetrom-
melde taxichauffeuse
Sjan en de niet afla-
tende telefoontjes van
de zeer boze en zeer
criminele eigenaar van
het fortuin maken de
spanning om te snij-
den.

Onze nieuwe productie:

“ Mien koffer, dien koffer “
Toneelclub Euverhaove
Nieuwsbrief 2
Seizoen 2016-2017
Nieuwe
productie 2017
1
Speeldata en
tijden
1
Reserveren 2
Lid worden
nieuwsbrief
2

In dit nummer:
Reserveren:
Alle voorstellingen
worden gespeeld in
Zalencentrum Oos
Kaar, Geldersestraat
41, 6136 AS Sittard.
U kunt nu alvast
kaarten reserve-
ren via onze web-
site
Opgericht in 1978
Speeldata:

Woensdag 10 mei (senioren), aanvang 19:00, zaal open om 18:30, entree € 6,50 (incl. consumptie)
12 (Première), 13, 14, 19, 20 en 21 mei, aanvang 20:00, zaal open om 19:00, entree € 10,00 (incl.
consumptie)

Lid worden nieuwsbrief

Is er iemand in uw omgeving die ook graag de nieuwsbrief wil ontvangen?
Laat het ons weten en wij zorgen dat hij/zij ook op de hoogte blijft van de
ontwikkelingen binnen onze vereniging.
Aanmelden kan via:
info@toneelclubeuverhaove.nl
bij onze avondkassa
of bij een van de aanwezige (bestuurs) leden

Pagina 2 Seizoen 2016-2017

“ Velen grijpt de
ernst des levens
eerst dan aan, als
zij hem op het to-
neel gespeeld
zien “
Bestuur, regisseuse, spelers en vrijwil-
ligers wensen iedereen alvast een ont-
spannen en gezellige avond toe.
Met vriendelijke groet,
Toneelclub Euverhaove

Reserveren kan via:
www.toneelclubeuverhaove.nl , via 046-4510831 of via 06-42673600.
Voor zover nog beschikbaar, zijn ook kaarten verkrijgbaar aan de avondkassa in Oos Kaar. (Houdt
onze website in de gaten).
Deze voorstelling wordt mede mogelijk gemaakt dankzij
subsidie van de gemeente Sittard-Geleen .