Skip to main content

De tweede nieuwsbrief voor 2017/2018

Het is bijna zover! Onze
spelers, samen met de
regisseur en de techni-
sche mensen zijn druk
bezig met de voorberei-
dingen van onze jubile-
umvoorstelling. De re-
petities zijn hilarisch
dus het belooft een ge-
weldige productie te
worden!
Karel Voermans is een
aan lager wal geraakte,
talentloze kunstschilder
van adel. Om enigszins
in zijn onderhoud te
kunnen voorzien leurt
hij met bezems langs
de deur. Zijn sluwe
vriendin Mathilde be-
denkt een plan waar-
mee hun geldproble-
men in een keer opgelost
zijn: Karel huurt tijdelijk
een fraai appartement en
zal het daar aanleggen
met Charlotte, de naïeve
dochter van de steenrijke
zakenman en charmeur
Gerard van Berg en
Einekoeze, die op zijn
beurt een relatie onder-
houdt met Mathilde. Om
het zijn toekomstige
schoonfamilie zo goed
mogelijk naar de zin te
maken krijgt Karel via
het uitzendbureau “hulp“
van de niet zo snuggere
huishoudster Marie, voor-
malig dienstmaagd van
Pastoor. Het plannetje
lijkt te lukken als blijkt
dat Gerard zijn
Jubileumvoorstelling:

“ Eine trouwrènk maag neit pitsje “

Toneelclub Euverhaove
Nieuwsbrief 2
Seizoen 2017-2018
Jubileumvoorstelling 1
Seniorenvoorstelling 2
Jubilaris 2
Lid worden nieuws-
brief
2
Reserveren 2

In dit nummer:
Opgericht in 1978
aanstaande schoonzoon helemaal ziet zitten als toekomstige echtgenoot voor zijn dochter. Zijn zus
Beatrice, de waakzame inval-moeder van Charlotte heeft echter enige twijfel of Karel wel zo’n ge-
schikte keuze is.
Als Gerard er naast Mathilde nog een andere vriendin op na blijkt te houden en tijdelijk gebruik wil
maken van het door Voormans gehuurde appartement, lijkt het hele plan in de soep te lopen. En
dan komt ook nog verhuurder Pierre, vanwege een ongeval tijdens zijn wintersportvakantie, eerder
thuis dan afgesproken en wil Beatrice nog een keertje checken of alles voor de trouwerij wel goed
komt. Karel ziet het niet meer zitten, maar ook Gerard raakt in de problemen als een grote zakelij-
ke order dreigt mis te lopen. Goede raad is duur, maar dan blijken de verborgen talenten van
Marie…
Speeldatums:
4 (senioren),
6,7,8, 13 en 14
april 2018
Waar:
Zalencentrum
Oos Kaar in
Sittard.
Auteur: Claude Magnier, vertaald door J. v/d Heiden en J. Lanting.

De voorstelling is mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van de
gemeente Sittard-Geleen.

Lid worden nieuwsbrief

Is er iemand in uw omgeving die ook graag de nieuwsbrief wil ontvangen? Laat het ons weten en wij
zorgen dat hij/zij ook op de hoogte blijft van de ontwikkelingen binnen onze vereniging.
Aanmelden kan via: info@toneelclubeuverhaove.nl of tijdens de voorstelling in de zaal bij een van
onze aanwezige bestuursleden.
Pagina 2 Seizoen 2017-2018
“ Toneel, is op

een moeilijke

en bijzondere

manier normaal

doen “

Bestuur, regisseur,
spelers en vrijwilligers wensen iedereen:
Veel plezier bij een van onze voorstellingen!

Met vriendelijke groet,

Toneelclub Euverhaove
Seniorenvoorstelling
Zoals in onze vorige nieuwsbrief al vermeld stond, vragen wij de bezoekers van onze seniorenvoor-
stelling om een legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) mee te nemen ter controle
van de leeftijd (65+). Hiermee kunt u een toegangsbewijs ontvangen tegen de gereduceerde prijs
van € 6,50 incl. een consumptie. Bezoekers die de leeftijd van 65 jaar nog niet hebben bereikt ver-
zoeken wij om een van onze andere voorstellingen te bezoeken. Wij hopen dat u hiervoor begrip
heeft.
Reserveren:
Via onze website www.toneelclubeuverhaove.nl of via 046-4510831

Gelijk met het 40-jarig jubile-
um van onze Toneelclub, vieren
wij ook het 40-jarig jubileum
van ons lid Marian Schulpen.
Zij is een van de medeoprich-
ters van de Toneelclub uit 1978
en nog steeds met veel en-
thousiasme als spelend lid ver-
bonden aan ons clubje. Toneel-
spelen is haar grote passie sa-
men met een hechte groep fij-
ne mensen die lief en leed sa-
men delen. Het werken met
diverse regisseurs met elk hun
uiteenlopende karakters en
manieren van aanpak en haar
eigen inzet hebben haar
gemaakt tot de speelster die
zij nu is. Nog steeds wil en
blijft zij leren! Haar kwaliteiten
zijn niet onopgemerkt geble-
ven, getuige de nominaties in
2012 en 2013 voor ‘t Muulke
van het Lfa. In de afgelopen
40 jaar heeft zij buiten de pro-
ducties van onze vereniging
ook meegespeeld bij De Heks
van Limborgh, De Oogstdank-
stoet, De Kersentuin van Tsje-
chov, De Zittesje Revuu en de
vele kerstspelen samen met de
andere leden van Toneelclub
Euverhaove. Marian hoopt nog
lang te mogen doorgaan en
genieten van haar mooie
hobby.
Marian, bedankt voor je en-
thousiaste en warme inzet!

40 jaar lid van Toneelclub Euverhaove