Skip to main content

Extra nieuwsbrief i.v.m. Annulering Voorstelling

Toneelclub Euverhaove Nieuwsbrief 3 (Extra)
Seizoen 2019-2020

ANNULERING VOORSTELLING “ La Cucaracha “

Beste Toneelliefhebbers,

De hele wereld is in de ban van het Corona virus dat overal zijn slachtoffers eist. Velen dachten dat
het een griepje zou zijn dat wel zou overwaaien maar helaas, dit is niet het geval.
De overheid heeft op 15-03-2020 diverse noodzakelijke maatregelen genomen
die (voorlopig) gelden tot en met 06-04-2020. Deze houden onder andere in dat
scholen en de kinderopvang in Nederland worden gesloten. Horecagelegenheden en sportclubs moe-
ten vanaf zondag 15-04-2020 de deuren sluiten.
De ingrijpende maatregelen volgen na een speciaal ingelast spoedoverleg met het Ministerie van
Volksgezondheid, het ministerie van Onderwijs, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
(RIVM), de onderwijssector, ziekenhuisorganisaties en de Federatie Medisch Specialisten (FMS).
Dit betekent voor ons dat wij genoodzaakt zijn om de komende voorstellingen te annuleren. De voor-
stellingen zullen worden verschoven naar april 2021. Deze weloverwogen beslissing is door de gehele
Toneelvereniging genomen. Verschuiving naar het najaar was om diverse redenen niet te realiseren.
Voor ons en speciaal voor onze jubilaris Hilde Coumans–Geers is dit een zeer moeilijke beslissing ge-
weest echter het gezonde verstand moet zegevieren.
Wij zullen samen moeten gaan zorgen dat deze crisis wordt bestreden, niet te lang gaat duren en zo
min mogelijk slachtoffers kan gaan maken.
Wij gaan ervan uit dat iedereen begrip heeft voor deze noodzakelijke beslissing en zien graag ieder-
een in 2021 terug bij een van onze voorstellingen! Wij houden u op de hoogte.

Met vriendelijke toneelgroet,

Bestuur, Regisseuse, leden en vrijwilligers van Toneelclub Euverhaove.

Opgericht in 1978

15 maart 2020