Skip to main content

Nieuwsbrief 1 seizoen 2021-2022

1
Wij zullen al onze
sympathisanten op de
hoogte houden van de
stand van zaken en
hopen dat wij weer
snel ons “gewone”
leven kunnen oppak-
ken.

Toneelclub Euverhaove
Nieuwsbrief 1
Seizoen 2021-2022
Stand van Zaken 1
Beste wensen 1

In dit nummer:

Opgericht in 1978
Beste Toneelvrienden,

Weer een jaar verder, weer geen toneelvoorstellin-
gen kunnen/mogen spelen en gezien de recente
persmomenten van onze regering wordt het er he-
laas ook niet beter op.
Ik denk dat iedereen destijds had gedacht, dit is
maar een soort griepje en wij zullen hier snel vanaf
zijn. Het tegenovergestelde is helaas waarheid ge-
worden. De situatie is nog steeds niet verbeterd,
erger nog. Er zijn alleen maar varianten van het
coronavirus bijgekomen, ziekenhuizen liggen vol,
vele takken van onze economie hebben de grootste
moeite om het hoofd boven water te houden en
dierbaren komen te overlijden.

Onze planning is om de voorstellingen van “ La Cu-
caracha “ uit te voeren op de volgende datums:
23,25,26,27 maart 2022 en 1,2 en 3 april 2022. Of
dit allemaal mag/kan doorgaan is helaas weer on-
zeker geworden gezien de huidige situatie. Laten
wij hopen dat er snel een verbetering gaat optre-
den in deze pandemie.

Wij zullen onze toneelliefhebbers op de hoogte
houden van de ontwikkelingen. Tevens adviseren
wij u om ook onze website
www.toneelclubeuverhaove.nl te blijven volgen.

Namens bestuur, regisseuse, spelers en vrijwil-
ligers willen wij iedereen alvast heel fijne feestda-
gen wensen en een vooral gezond en voorspoedig
2022.
Blijf gezond want wij verwachten jullie weer bij on-
ze nieuwe productie.

Bestuur, regisseuse, spelers en vrijwilligers van
Toneelclub Euverhaove.