Skip to main content

Nieuwsbrief 1, seizoen 2022-2023

1

Toneelclub Euverhaove
Nieuwsbrief 1
Seizoen 2022-2023
Stand van Zaken 1
Beste wensen 1

In dit nummer:

Opgericht in 1978

Beste Toneelvrienden,

Alweer een jaar voorbij zonder dat wij onze toneel-
voorstellingen hebben kunnen uitvoeren.
Hopelijk kunnen wij in het voorjaar met een nieu-
we productie op de planken komen. Spelers, be-
stuur, regisseuse en vrijwilligers staan in ieder ge-
val vol energie en enthousiasme te popelen om
weer te beginnen.

Houdt onze website www.toneelclubeuverhaove.nl
en onze nieuwsbrieven in de gaten.

Namens bestuur, regisseuse, spelers en vrijwil-
ligers willen wij iedereen alvast heel fijne feestda-
gen wensen en een vooral gezond en voorspoedig
2023.
Blijf gezond want wij verwachten jullie weer bij on-
ze nieuwe productie.

Bestuur, regisseuse, spelers en vrijwilligers van
Toneelclub Euverhaove.