Skip to main content

Nieuwsbrief 2 seizoen 2021-2022

Nieuwsbrief 2
Seizoen 2021-2022

IN DIT NUMMER
 Stand van zaken
Toneelclub
Euverhaove
Beste Toneelvrienden,
Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de geplande
voorstellingen van “La Cucaracha” gaan ook in 2022 helaas niet
door!
Het is om moedeloos van te worden. Iets waarvan iedereen
dacht dat dit snel voorbij zou zijn, houdt de hele maatschappij
op de een of andere manier in een houdgreep. Natuurlijk zijn er
stappen in de goede richting gezet, echter het virus blijft rond-
dwalen.
Wat hadden wij weer graag voor jullie gespeeld. We hadden ons
verheugd om samen met jullie te kunnen genieten van deze
hoognodige culturele uitspattingen. Onze spelers en regisseuse
stonden te trappelen aan de start om los geschoten te worden,
echter het bleek een valse start.
De planning die wij voor ogen hadden, (laatste weekend maart
en eerste weekend april) is voor ons niet meer haalbaar. Hoofd-
redenen hiervoor zijn de positieve corona besmettingen die bin-
nen onze vereniging zijn ontstaan en hieruit voortvloeiend het
niet voldoende (niet compleet) kunnen repeteren in dit kort
tijdsbestek. Wij zijn al eerder gestart met onze voorbereidingen
(lezen en repetities), echter door de hernieuwde lockdown werd
alles weer stilgelegd.
Aangezien eind 2022 (als alle goden meewerken) de Zittesje
Revuu weer haar uitvoeringen heeft, was het voor ons geen al-
ternatief om onze voorstellingen door te schuiven naar het na-
jaar. Een aantal van onze leden en onze huidige regisseuse zijn
namelijk ook van de partij bij de Revuu. De voorbereidingen
voor de Zittesje Revuu zijn al in volle gang.
Wij hopen dat er snel een einde gaat komen aan de situatie
waarin we zitten, zodat wij weer “gewoon” kunnen gaan spelen.
Zodra er belangrijke mededelingen komen, worden deze zoals
altijd op de website geplaatst en via een nieuwsbrief kenbaar
gemaakt.
Bedankt voor het begrip, blijf gezond en we zien jullie graag bij
een van onze volgende voorstellingen.
Bestuur, leden, regisseuse en vrijwilligers
Toneelclub Euverhaove
Opgericht in 1978