Skip to main content

Nieuwsbrief 2, seizoen 2022-2023

1
Toneelclub Euverhaove
Nieuwsbrief 2
Seizoen 2022-2023
Nieuwe productie 1
Jubilarissen 2
Regie/gastspeelster/
nieuw lid
2
Entree 2
Voorstellingen 2

In dit nummer:

Opgericht in 1978

Nieuwe productie 2023
“ Aw hoere “
Eindelijk kunnen en mogen wij weer! Onze en-
thousiaste groep spelers onder aanvoering van de
altijd enthousiaste regisseuse Nicole Schurgers–
Op den Kamp staan te popelen om weer de bühne
op te gaan. Inmiddels zijn de repetities en overige
werkzaamheden weer gestart. De speeldata zijn:
Woensdag 24 mei 2023 (Seniorenvoorstelling)
Vrijdag 26 mei 2023 (Première)
Zaterdag 27 mei 2023
Zondag 28 mei 2023 (Matineevoorstelling)
Vrijdag 2 juni 2023
Zaterdag 3 juni 2023
Zondag 4 juni 2023 (Matineevoorstelling)
Voor aanvangstijden, zie pagina 2.
Onze nieuwste productie “ Aw hoere “ is een klucht naar de originele titel
van “Ouwe hoeren” geschreven door Gerben Pijl.

De vier vriendinnen Betsy, Co, Chantal en Anne zijn na hun pensionering
gezellig bij elkaar gaan wonen. Nou ja, gezellig en vriendinnen?! De dames
‘steggelen’ en ‘vregelen’ de godganse dag. De hel breekt los nadat huisbaas
Knip is binnen komen stormen en heeft mede gedeeld dat hij de dames het
huis uit zet als ze niet op korte termijn de fikse huurachterstand voldoen.
Hoezo huurachterstand? Die wordt toch automatisch afgeschreven van hun
rijkelijk gevulde bankrekening? Dan gaat de deurbel. Staat de deurwaarder
nu al op de stoep? Gelukkig niet. Het is Betsy’s dochter Victoria die hen
overrompelt met de smeekbede om te mogen onderduiken. Ze is op de
vlucht voor een zware crimineel. Hoe kan dat nou? De vrome zuster Victoria
die geacht wordt in een Belgisch klooster haar dagen te slijten met het bid-
den voor ons aller zielenheil, op de vlucht? Dat het menens is, blijkt als
huishoudhulp Katja komt vertellen dat ze met een verdacht figuur heeft ge-
sproken. Als ze de naam Sjeer laat vallen, slaat Victoria op tilt. Wat nu ge-
daan? Twee vette problemen die om een oplossing schreeuwen. Katja’s
vriend Pascal krijgt de opdracht een flink aantal mollenklemmen in de tuin
op scherp te zetten. Hopelijk houdt dat de crimineel enige tijd op afstand.
Nu het geldprobleem nog. De enge man weet van geen wijken. Hun enige
hoop is nu nog huisbaas Knip. Is hij echt de strenge bullebak, met zijn
stoere geweer of heeft hij ook zijn zwakheden?

2
Seniorenvoorstelling
De seniorenvoorstelling wordt op woensdag 24 mei 2023 gespeeld. De aanvang is 19:00 uur, zaal
gaat open om 18:00 uur.
Wellicht ten overvloede, willen wij geïnteresseerde bezoekers van de seniorenvoorstelling erop wijzen
dat deze voorstelling uitsluitend bestemd is voor 65+ ers. Het kan zijn dat u om een legitimatiebewijs
wordt gevraagd. Laten wij deze voorstelling ook bewaren voor onze oudere bezoekers zodat zij van
een gezellige avond kunnen genieten.
Matineevoorstellingen
Zondag 28 mei en zondag 4 juni zijn matineevoorstellingen. Aanvang is 14:00 uur, zaal gaat open om
13:00 uur.
Overige voorstellingen
Voor de overige voorstellingen geldt: Aanvang om 20:00 uur, zaal gaat open om 19:00 uur.
Entree-tickets

Als toneelclub hebben ook wij de laatste jaren te maken gehad met alle corona-problemen. Hierbij
denkend aan diverse prijsstijgingen in materialen/consumpties en overige verplichtingen. Hierdoor
zien wij ons genoodzaakt om de entreeprijs aan te passen.
Voor de seniorenvoorstelling wordt dit € 10,00 (incl. een consumptie)
Voor de overige voorstellingen wordt dit € 13,50 (incl. een consumptie)
Reserveren tickets

Tickets kopen voor onze nieuwe voorstellingen is mogelijk via onze website
www.toneelclubeuverhaove.nl .
Met ingang van deze productie is de verkoop van tickets iets aangepast. Ook Toneelclub Euverhaove
gaat over op de online-verkoop. U gaat naar onze website en kiest voor “ kaartjes reserveren “,
waarna u terecht komt op de verkooppagina. Hier staan alle data van de voorstellingen vermeld. De
rest is eenvoudig. U betaald via Ideal en ontvangt na betaling een bevestigingsmail met een QR-
code. U kunt de kaarten printen en meebrengen op de avond/middag van uw voorstelling, of wij
scannen de QR-code op uw telefoon bij binnenkomst. Op de avond/middag van de voorstelling kunt u
tot 15 minuten voor aanvang van de voorstelling nog online kaarten kopen.
Tickets kunnen in principe niet worden ingeruild, ze zijn wel gewoon overdraagbaar aan een familie-
lid/kennis/vriend. Dus reserveer uw ticket(s) zo snel mogelijk via onze website.
Alvast een heel fijne ontspannen voorstelling gewenst!

Regie/gastspeelster en nieuw lid
Zoals eerder is aangegeven, zal Nicole Schurgers–
Op den Kamp dit jaar weer de regie voor haar re-
kening nemen. Een voor velen bekend en ervaren
gezicht in het toneel en de theaters.
Dit jaar komt Mariska Peusen ons uithelpen bij
deze productie. Zij heeft in het verleden ook al
meegespeeld in enkele andere producties.
Ook mogen wij dit jaar een nieuw lid welkom he-
ten. Het is Henk Ermans, geboren en getogen in
Sittard met ouders uit de wijk Euverhaove.

Jubilarissen

Dit jaar mogen wij weer twee leden feliciteren
met hun 40-jarig lidmaatschap bij onze toneel-
club. Dit zijn Lily van den Oever en Petra Erkens.
Tevens hebben wij nog een jubilaris in ons mid-
den namelijk Hilde Coumans. Zij was al in 2020
jubilaris echter om bekende redenen hebben wij
dat destijds niet kunnen vieren. Zij zullen door
ons en het Toneelhuis in het zonnetje worden ge-
zet na de uitvoering van vrijdag 2 juni.