Skip to main content

Sittard, december 2021

Per 1 januari 2022 hebben er enkele wijzigingen plaatsgevonden in de samenstelling van
ons bestuur.
7 april 2021 bereikte ons het bericht, dat Jan van den Oever was overleden. Jan was
jarenlang penningmeester van onze club. Hierdoor waren wij genoodzaakt om op zoek te
gaan naar een waardige vervanger. Deze hebben wij inmiddels gevonden in de persoon
van Mark Baggen (partner van ons lid Anouk Backhaus).
Mark gaat de functie vervullen van secretaris, Hilde Coumans blijft voorzitter en Jean
Tossings gaat de werkzaamheden van penningmeester vervullen. Wij wensen Mark heel
veel succes en plezier toe!

Toneelclub Euverhaove